Regisseren

Regisseren: spelers aansturen en stimuleren, vormgeven, creeren. Is iets dat zo dicht bij kunstenaarschap ligt wel te leren van een website?
Om te leren schilderen kun je bijvoorbeeld boeken raadplegen over technieken, adviezen krijgen over bijvoorbeeld vlakverdeling en lichtval. Zo kun je dat bij regisseren ook zien, dit menu staat vol ondersteunende informatie over hoe jij tot regisseren kunt komen. Waarchijnlijk dicht je het jezelf niet toe een regisseur te zijn maar geef jezelf tijd om te groeien: probeer dingen uit en pendel tussen de praktijk en dit menu.

Aanwijzingen en feed back.
ABC van de regisseur.
Casten.
Kleuters regisseren.
Repetitiefases.
Team aansturen.
Techniekscript maken.

Terminologie: net als iedere andere kunstdiscipline heeft ook het Theater een eigen terminologie. Klik hier voor een woordenlijst.